HARMONIKE

O harmoniki

Harmonika je glasbilo, na katerega igramo s pritiskanjem na tipke in gumbe ter s stiskanjem in raztezanjem meha. V sloveniji je eden izmed najbolj popularnih inštrumentov.

Harmoniko igramo z desno in levo roko. Imamo jo pripeto z pasovi, da se med igranjem ne premika. Z desno roko igramo na diskantni strani, z levo roko pa premikamo meh in igramo base.

Če meha ne vlečemo navzven ali navznoter, se harmonika ne oglasi. Igranje lahko popestrimo še z spreminjanjem registrov, odvisno od posamezne skladbe ter če harmonika to omogoča.

Veliko ljudi misli, da lahko na harmoniko igraš le narodnozabavno glasbo, vendar temu ni tako, saj se lahko igra tudi klasično glasbo, rock ‘n’ roll in moderno glasbo, npr. pop ali house.

Za harmoniko obstaja več proizvajalcev. Najbolj znana v Sloveniji je Melodija, tuji proizvajalci so pa večinoma italijanski npr. Pigini, Moreschi, Hohner in Beltuna.

Prva harmonika

Sestavni deli harmonike

 • Meh: Dodaja zrak v glasilke.
 • Melodijska omarica: Običajno je narejena iz lesa, nahaja se na desni strani harmonike. Ko pritisnemo na tipko, odpremo ventil.
 • Basovska omarica: Nahaja se na levi strani harmonike. ima ventile, kot na melodijski strani. Število ventilov je odvisno od števila basov. Vgrajen ima tudi sapnik za izpraznitev zraka iz meha, ki nam ostane pri igranju.
 • Pasovi: Harmoniko fiksirajo, tako da instrumentalist lažje igra. Dva pasova si igralec nadene na rame, poseben manjši pas poveže še nahrbtna pasova med sabo, četrti pas pa služi za opasanje leve roke k basovski omarici za vleko meha.

Zgodovina harmonike

Harmonika, ki jo poznamo danes, je bila skonstruirana leta 1821 oz. 1822 (Christian Buschmann), a podatki o njenem obstoju segajo še dlje v 19. stoletje.

Začetki so se pojavili v Rusiji – tam je bil inštrument že precej razvit (1820). Njihove tovarne so izdelale okoli 10000 harmonik letno, žal pa se ni ohranilo veliko dokumentacij, ki bi pričale o tem. Po letu 1866 so tovarne v Rusiji (Tula), proizvedle okoli 50000 harmonik letno, po letu 1874 pa kar 700000 letno.

Inštrument je dobil svoje pravo ime harmonika leta 1929.

Inštrument na začetku ni bil tako popularen, sčasoma pa so ljudje spoznali, česa vsega je zmožen.

Z razvojem so postopoma prihajale tudi nove vrste harmonik, kot so klavirska, diatonična, kromatična itd.

Klavirska harmonika

Klavirska harmonika je najbolj prepoznavna oblika harmonike, mnogi to povezujejo z težavnostno stopnjo, kar nima nobene povezave s tem. Sestavljena je iz klaviature, registrov, meha, basov, pasov in glasilk. Klavirska harmonika se ne bo oglasila če meha ne premaknemo. Igranje z vlečenjem meha navzven se ne razlikuje od igranja z vlečenjem meha navznoter.

Ima veliko proizvajalcev kot so: Pigini, Moreschi, Hohner, Beltuna, Melodija, Weltmeister, Zupan itd.

Klavirska harmonika je zelo fleksibilna kar se tiče igranja, saj nanjo lahko igramo od popularne do narodno-zabavne glasbe.

Klavirska harmonika

Diatonična harmonika

Diatonična harmonika ali “frajtonerca”, je harmonika sestavljena iz gumbov, meha in pasov. Base v tem primeru sestavljajo samo osnovni toni harmonij, na to vpliva uglasitev harmonike. Možne uglasitve so:

 • G-C-F,
 • Gis-Cis-Fis,
 • A-D-G,
 • B-Es-As
 • H-E-A,
 • C-F-B,
 • Cis-Fis-H,
 • D-G-C…

Diatonična harmonika se od ostalih razlikuje tudi po tem, da pri vlečenju meha navznoter slišimo drug ton kot pri vlečenju meha navzven. Od tod izvira tudi ime DIATON.

Uporablja se predvsem za igranje narodno-zabavne glasbe.

Znani proizvajalci so: Rutar, Munda, Zupan, itd.

Diatonična harmonika

Kromtična harmonika

Kromatična harmonika je najbolj primerna za virtuoze. Nanjo igrajo predvsem študentje konzervatorija za glasbo, kjer se učijo igranja harmonike. Je najbolj primerna za koncertante. Sestavljena je iz gumbov, registrov, meha, basov, pasov in glasilk. Gumbi predstavljajo tone, ki so razvrščeni po diagonali. Tako kot na klavirski harmoniki, beli gumbi predstavljajo cele tone, črni pa poltone. Nanjo lahko igramo v vseh tonalitetah. Veliko jih ima tudi t.i. “bradne reigstre” ,ki omogočajo hitro menjavanje le teh med igranjem.

Proizvajajo jih predvsem PIGINI in WELTMEISTER.

Kromatična harmonika

156 Ogledov