PRIMOŽ ŠTREKELJ S.P.

Učenje harmonike PRIMOŽ ŠTREKELJ S.P.

Sem Primož Štrekelj, star 31 let in živim v Domžalah. Po izobrazbi sem magister poslovnih ved, imam dokončano glasbeno šolo v igranju na kromatično harmoniko, kasneje pa sem pridobljeno znanje prenesel še na diatonično harmoniko.

Pridobljena ekonomska izobrazba mi je bila v veliko pomoč pri odprtju in vodenju lastnega podjetja, preko katerega se ukvarjam z dvema dejavnostima: poučujem diatonično harmoniko na območju Ljubljana-Domžale ter izposojam diatonične harmonike v najem. Za harmoniko sem pokazal navdušenje že zelo zgodaj, kasneje pa tudi spoznal, da zelo uživam pri poučevanju in delu z ljudmi.

Sem dolgoletni član Folklorne skupine Dragatuš, večkratnimi udeleženci državnega srečanja folklornih skupin Slovenije. Aktiven sem pri ustvarjanju in aranžiranju glasbe za folklorne skupine, za katere sem dobil že veliko nagrad in čestitk. Nastopil sem tudi na več tekmovanjih in srečanjih, za največji dosežek si poleg ostalih priznanj štejem bronasto priznanje na državnem tekmovanju s kromatično harmoniko.

310 Ogledov